Chcesz wiedzieć więcej na temat rzeźb lodowych, zadzwoń lub napisz:

Formularz Zamówienia

Odwiedź nas:

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jamal-Ice Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji IceOrder.pl i sklepu internetowego IceOrder.pl, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182). Siedziba firmy znajduje się przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 17, 05-816 Reguły. Firma została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 552667 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dodatkowo posiada numer identyfikacyjny REGON 361265753 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 5252614833.

Cele przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności

Jamal-Ice przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy o świadczenie usług przez aplikację IceOrder.pl i sklep internetowy IceOrder.pl. W tym zawarcia umowy, ustalenia treści oraz rozwiązania umowy.

Polityka prywatności - Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Firma Jamal-Ice przetwarza dane osobowe Użytkowników za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Jamal-Ice. Oraz w celach związanych ze świadczeniem usług przez Jamal-Ice. Do tego każdy użytkownik ma możliwość w każdym czasie odwołania swojej zgody w tym zakresie.

Polityka prywatności - Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Firma Jamal-Ice przetwarza dane osobowe Użytkowników za ich zgodą w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Jamal-Ice. Oraz w celach związanych ze świadczeniem usług przez Jamal-Ice. Do tego każdy użytkownik ma możliwość w każdym czasie odwołania swojej zgody w tym zakresie.

Polityka prywatności - Dobrowolność podania danych osobowych

Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. W niektórych przypadkach, dla skorzystania z określonych funkcjonalności aplikacji IceOrder.pl i sklepu internetowego IceOrder.pl. Konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego.

Informacje zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Więc informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest firma Jamal-Ice, z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 17, 05-816 Reguły. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000552667. Posiada ona również numer identyfikacji podatkowej NIP 5252614833 oraz numer identyfikacyjny REGON 361265753. Kontakt: tel: +48 22 6795342, adres e-mail: j.jankowski@jamal-ice.com

Przetwarzanie danych zgodnie z RODO

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym na podstawie podanej przez Panią/Pana zgody lub przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione. Na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z firmą Jamal-Ice w zakresie realizacji celów przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.

Informacje zgodnie z RODO - prawa

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.